Record details

Title
    První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti
Author
    Cílek, Václav
    Martínek, Jaroslav
    Skřivan, Petr
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Český kras
Pages
    s. 46-51
Notes
    Překlad názvu: The First Year of the Systematic Monitoring of Chemistry of Atmospheric Precipitation in the Koněprusy Region
    Rozsah: 6 s.
Keyword
    Atmosférické
    Chemického
    Depozice
    Koněpruské
    Monitoringu
    Oblasti
    První
    Rok
    Složení
    Systematického
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012