Record details

Title
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů
Author
    Baroň, I.
    Cílek, Václav
    Melichar, R.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Vol./nr.
    Roč. 10, -
Pages
    s. 84-88
Year
    2003
Notes
    Jednotlivé svazky mají ISBN (Sv. 10 - ISBN 80-210-3137-9).
    Překlad názvu: Pseudo-karst caves as indicators of the slope movements
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    deep-seated landslides
    flysh
    pseudo-karst
Keyword
    Indikátory
    Jako
    Jeskyně
    Pohybů
    Pseudokrasové
    Svahových
Abstract (in czech)
   Příspěvek se týká gravitačních dutin, které indikují svahové pohyby v sesuvových oblastech Vsetínských vrchů.
Abstract (in english)
   The contribution deals with gravitational cavities that indicate the slope movements of landslide areas in Vsetín Mts.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012