Record details

Title
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů
Other titles
    Pseudo-karst caves as indicators of the slope movements
Author
    Baroň, Ivo
    Cílek, Václav
    Melichar, Rostislav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002
Vol./nr.
    Roč. 10, č. září
Pages
    4
Year
    2003
Thesaurus term
    slope failures, slope movements, indicators, monitoring
Keyword
    Indikátory
    Jako
    Jeskyně
    Pohybů
    Pseudokrasové
    Svahových
Abstract (in czech)
   Monitoring pohybů v pseudokrasových jeskyních objasňuje dynamiku chování celé svahové deformace v této její části, kde se nacházejí jeskyně.
Abstract (in english)
   Pseudo-karst caves as indicators of the slope movements
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014