Record details

Title
    Pseudokrasové jevy na ložisku Jílové u Děčína
Statement of responsibility
    Milan Fengl
Other titles
    Pseudo-karst phenomena on Jílové fluorite deposit near Děčín
Author
    Fengl, Milan
Language
    česky
Source title - monograph
    Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve: sborník příspěvků ze semináře
Pages
    s. 9-17
Notes
    5 obr., 8 bibl.
Subject group
    důl
    neotektonika
    proces hydrotermální
    pseudokras
    speleologie
    surovina fluoritová
Geographical name
    ČR-Čechy
    Jílové (Děčín)
Keyword
    Děčína
    Jevy
    Jílové
    Ložisku
    Pseudokrasové
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 10. 2007
Import date
    8. 8. 2012