Record details

Title
    Pseudomorfózy křemene po barytu z křemenné žíly u Prachatic
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 33, -
Pages
    s. 24-26
Year
    1993
Keyword
    Barytu
    Křemene
    Křemenné
    Po
    Prachatic
    Pseudomorfózy
    žíly
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012