Record details

Title
    Pseudomorfózy křemene po barytu z křemenné žíly u Prachatic
Statement of responsibility
    Václav Cílek
Other titles
    Quartz pseudomorphs after barite in quartz dyke near Prachatice
Author
    Cílek, Václav, jr.
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 1-2
Pages
    s. 24-26
Year
    1993
Notes
    4 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Subject group
    asociace
    granulit
    horniny žilné
    křemen
    mineralogie topografická
    pseudomorfóza
    šumavské moldanubikum
Subject category
    prachatický granulit
Geographical name
    ČR-Čechy
    Prachatice
Keyword
    Barytu
    Křemene
    Křemenné
    Po
    Prachatic
    Pseudomorfózy
    žíly
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012