Record details

Title
    Pteropodové horizonty v podrohovcovém členu menilitového souvrství ve Velkých Němčicích (spodní oligocén, ždánická jednotka) (34-21 Hustopeče)
Statement of responsibility
    Jan Krhovský
Other titles
    Pteropod horizons in the Subchert Member of the Menilitic Formation at Velké Němčice (Early Oligocene, Ždánice Unit)
Author
    Krhovský, Jan, 1947-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
Pages
    s. 59-60
Year
    1993
Notes
    5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992.
Subject group
    biostratigrafie
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    Gastropoda
    nanoplankton
    oligocén
    Ždánický les
Geographical name
    ČR-Morava
    Velké Němčice
Keyword
    34-21
    členu
    Horizonty
    Hustopeče
    Jednotka
    Menilitového
    Němčicích
    Oligocén
    Podrohovcovém
    Pteropodové
    Souvrství
    Spodní
    Velkých
    ždánická
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012