Record details

Title
    Pteropodové horizonty v podrohovcovém členu menilitového souvrství ve Velkých Němčicích (spodní oligocén, ždánická jednotka)
Author
    Krhovský, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 1992, -
Pages
    s. 59-60
Year
    1993
Keyword
    členu
    Horizonty
    Jednotka
    Menilitového
    Němčicích
    Oligocén
    Podrohovcovém
    Pteropodové
    Souvrství
    Spodní
    Velkých
    ždánická
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012