Record details

Title
    Public opinion on remediation of mining consequences. Symposium Mining town Příbram
Other titles
    Vztah veřejnosti k zahlazování důsledků těžby v krajině