Record details

Title
    Publikační činnost pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (červenec 1995 až 1997)
Statement of responsibility
    Blanka Šreinová
Other titles
    Publication activity of members of the mineralogical-petrographical department (National Museum Prague, from July 1995 to 1997)
Author
    Šreinová, Blanka
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 4-5
Pages
    s. 278-280
Year
    1997
Notes
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    bibliografie
    mineralogie
    muzeum
    petrologie
Keyword
    1995
    1997
    
    červenec
    činnost
    Mineralogicko-petrologického
    Muzea
    Národního
    Oddělení
    Pracovníků
    Publikační
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 4. 2010
Import date
    8. 8. 2012