Record details

Title
    Puklinatost hornin a puklinová tektonika ve vrtu Slušovice-1 se zvláštním zřetelem na projevy ropy a zemního plynu
Statement of responsibility
    Miroslav Plička
Author
    Plička, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Vol./nr.
    Roč. 34, č. 3
Pages
    s. 395-416
Year
    1989
Notes
    5 obr., 4 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta
Classfication no.
    553.9
Subject category
    flyšové pásmo čs. Karpat
    geologie ložisek živic a zemních plynů
    matečné a kolektorské horniny
    zlomová tektonika
Geographical name
    ČSSR-Morava
Keyword
    Hornin
    Plynu
    Projevy
    Puklinatost
    Puklinová
    Ropy
    Slušovice-1
    Tektonika
    Vrtu
    Zemního
    Zřetelem
    Zvláštním
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012