Record details

Title
    Puklinová mineralizace alpského typu v metagranitoidech na Špičáku u Vernířovic (14-42 Rýmařov)
Statement of responsibility
    Jiří Zimák, Dana Pokorná
Other titles
    A fissure-mineralization of the Alpine-type in metagranitoids at Špičák near Vernířovice
Author
    Pokorná, Dana
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 7
Pages
    s. 142-144
Year
    2000
Notes
    5 tab.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1999.
Subject group
    alpská parageneze
    asociace minerální
    geologie regionální
    hydrotermální podmínky
    lokalita mineralogická
    metagranit
    mineralogie topografická
    parageneze
    pneumatolýza
    silesikum
Geographical name
    ČR-Morava
    Vernířovice (Šumperk)
Keyword
    14-42
    Alpského
    Metagranitoidech
    Mineralizace
    Puklinová
    Rýmařov
    Špičáku
    Typu
    Vernířovic
Abstract (in english)
   The mineralization of the Alpine-type has been found in metagranitoids that outcrop at the locality Špičák near Vernířovice in the Desná Crystalline Complex. The Alpine-type mineralization occurs here chiefly as veinlets composed mainly of chlorite but also as a typical fissure-mineralization composed of prehnite, K-feldspar, calcite, epidote, albite, quartz and chlorite of the clinochlorechamosite series. The studied fissured-mineralization is very similar to that in amphibolites and related rocks of the Sobotín Massif
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012