Record details

Title
    Puklinová mineralizace skarnu u Litovan, západní Morava
Author
    Houzar, S.
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči=Acta Scientiarum Naturalium Musei Moraviae Occidentalis
Vol./nr.
    č. 39
Pages
    s. 1-7
Year
    1999
Notes
    Překlad názvu: Fissure mineralization in Ca-skarn near Litovany, Western Moravia
    Rozsah: 7 s.
Keyword
    Litovan
    Mineralizace
    Morava
    Puklinová
    Skarnu
    Západní
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012