Record details

Title
    Pustkovecký bludný balvan : 15-43 Ostrava
Statement of responsibility
    Jarmila Vašíčková, Tomáš Rozehnal
Other titles
    The erratic boulder from the Pustkovec locality
Author
    Rozehnal, Tomáš, 1944-
    Vašíčková, Jarmila
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 11
Pages
    s. 10-11
Year
    2004
Notes
    1 obr., 1 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2003
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    bludný balvan
    kvartér plzeňské kotliny
    miocén
    morfologie
    ochrana přírody
    pískovce
    pleistocén
    transport ledovcový
Geographical name
    ČR-Morava
    Ostrava-Pustkovec
    Polsko
Keyword
    15-43
    Balvan
    Bludný
    Ostrava
    Pustkovecký
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012