Record details

Title
    Pylová analýza rašelinných proplástků v podloží štěrkopískových sedimentů u obce Grygov
Other titles
    Pollen analysis of peat partings from the gravel-sand deposits near the village Grygov
Author
    Břízová, Eva
    Křížová, Marie
    Skupien, Petr
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
Vol./nr.
    Roč. 44, č. podzim
Pages
    5
Year
    2011
Thesaurus term
    palynology, Quaternary, organic sediments, stratigraphy, geology, Moravia
Keyword
    Analýza
    Grygov
    Obce
    Podloží
    Proplástků
    Pylová
    Rašelinných
    Sedimentů
    štěrkopískových
Abstract (in czech)
   Práce přináší výsledky pylové analýzy organických sedimentů a rekonstrukci vegetace u Grygova u Olomouce. Výskyt rašelinných proplástků v podloží štěrkopískových sedimentů na lokalitě Grygov je zajímavým fenoménem, který může pomoci vysvětlit geologickou, i klimatologickou minulost střední části Hornomoravského úvalu. Ložisko štěrkopísku leží v levobřežní části údolní nivy řeky Moravy, 1 km jihovýchodně od obce Grygov v hloubce 7,5-8 m. Pylové spektrum se skládá z větrusnubných dřevin Pinus, Picea a Alnus, důležité jsou i ostatní listnaté dřeviny skupiny Quercetum mixtum. V sedimentu se vyskytovaly i 'exotické' typy: Pterocarya, Ilex-typ a kapradina Osmunda cf. claytoniana a tercierní r. Carya. Mokřadní typy reprezentovaly Alnus a Salix, z bylin Cyperaceae, Poaceae, Typha latifolia, vodní typy Myriophyllum a Lemna cf. minor. Studované území pokrývaly bohaté smíšené a lužní lesy.
Abstract (in english)
   Pollen analysis of peat partings from the gravel-sand deposits near the village Grygov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014