Record details

Title
    Pyrargyrit z fluoritového ložiska Běstvina v Železných horách
Statement of responsibility
    Milan Fengl, Jiří Jansa, František Novák, Petr Pauliš
Other titles
    Pyrargyrite form the Běstvina fluorite deposit in Železné hory Mts.
Author
    Fengl, Milan
    Jansa, Jiří
    Novák, František
    Pauliš, Petr, 1956-
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Roč. 70, č. 3
Pages
    s. 25-26
Year
    1995
Notes
    3 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    chemické vlastnosti
    fluorit
    kutnohorské krystalinikum
    ložiska nerud
    mineralogie topografická
    parageneze
    pyrargirit
Geographical name
    Běstvina
    ČR-Čechy
Keyword
    Běstvina
    Fluoritového
    Horách
    Ložiska
    Pyrargyrit
    Železných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012