Record details

Title
    Pyrargyrite-proustite solid solution
Other titles
    Tuhé roztoky pyrargyritu a proustitu na vybraných ložiscích Českého masívu