Record details

Title
    Pyrolýza a kopyrolýza organických odpadů. Část 2. Produkty vysokoteplotní kopyrolýzy
Author
    Straka, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 2, č. 2
Pages
    s. 55-57
Year
    1995
Notes
    Projekt: GA105/93/0124, GA ČR
Keyword
    Kopyrolýza
    Kopyrolýzy
    Odpadů
    Organických
    Produkty
    Pyrolýza
    Vysokoteplotní
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012