Record details

Title
    Quality of water in the experimental river basins
Statement of responsibility
    Petr Lochovský, Alena Kulasová, Libuše Bubeníčková, Rudolf Hancvencl, Jana Pobříslová, Jan Jirák, Jiří Hlaváček
Other titles
    Hydroecological study of the Jizera River catchment and the Jizera Mountains (Variant.)
Author
    Bubeníčková, Libuše
    Hancvencl, Rudolf
    Hlaváček, Jiří
    Jirák, Jan
    Kulasová, Alena
    Lochovský, Petr
    Pobříslová, Jana
Language
    anglicky
Source title - serial
    Research for practice (T.G. Masaryk Water Research Institute)
Vol./nr.
    No. 51
Pages
    p. 182-202
Year
    2005
Notes
    3 diagr.
    il.
    Ke zpracování zapůjčil ing. F. Buzek.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Res. Pract. (T.G. Masaryk Wat. Res. Inst.)
Classfication no.
    504.4
    556
    628.19
Conspectus category
    502
    556
    626/627
Subject group
    acidita
    dusík
    hliník
    hydrochemie
    hydrogeologie regionální
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    krkonošsko-jizerský pluton
    kvalita vody
    síra
    studie experimentální
    voda podzemní
    vodní zdroj
    vzorkování
Geographical name
    ČR-Čechy
    Jizera (povodí)
Keyword
    Basins
    Experimental
    Quality
    River
    Water
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012