Record details

Title
    Quartzites beneath pyroclastic flows - mineralogical aspects
Author
    Cajz, Vladimír
    Malý, Karel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 37, č. 3
Pages
    s. 370-371
Year
    2005
Notes
    Jméno prvního autora v publikaci uvedeno: Karel D. Malý.
    Projekt: IAA3013302, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Kvarcity v podloží pyroklastických proudů - mineralogické aspekty
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    ignimbrite
    mineralogy
    quartzite
Keyword
    Aspects
    Beneath
    Flows
    Mineralogical
    Pyroclastic
    Quartzites
Abstract (in czech)
   Skalické/Žitenické kvarcity u Litoměřic vznikly kvarcitizací paleogenních písků odvozených od svrchnokřídového merboltického souvrství. Objevení jejich prostorové souvislosti s basaltickými ignimbrity iniciovalo mineralogická a geochemická studia. Existence dvou typů prokřemenění vyplývá z odlišných kvarcitových subtypů: 1) zóna nasycení spodní vodou s permanentně cirkulujícími roztoky, 2) vyšší zóna bez permanentní přítomnosti spodní vody vystavená vyšším teplotám. Výsledky mikrosondového studia potvrzují u druhého typu genetickou spojitost s nadložním ignimbritem.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012