Record details

Title
    Quartzose pseudomorphs in Upper Proterozoic sediments of the Blovice Formation; Czech Republic
Statement of responsibility
    Vladimír Skoček, Milada Vavrdová
Other titles
    Křemenné pseudomorfózy ve svrchnoproterozoických sedimentech blovického souvrství; Česká republika
Author
    Skoček, Vladimír, 1934-
    Vavrdová, Milada
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 39, no. 4
Pages
    p. 259-266
Year
    1994
Notes
    2 obr., 2 pl., 2 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    Barrandien
    chemogenní sedimenty
    diagenetické struktury
    proterozoikum
    pseudomorfóza
    sedimenty mělkovodní mořské
    silicity
Subject category
    blovické souvrství
Geographical name
    ČR-Čechy
    Dlouhá Hora
    Lučiště
    Příkosice
Keyword
    Blovice
    Czech
    Formation
    Proterozoic
    Pseudomorphs
    Quartzose
    Republic
    Sediments
    Upper
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012