Record details

Title
    Quaternary Tectonic Movement Observation
Statement of responsibility
    Vít Vilímek
Other titles
    Sledování kvartérních tektonických pohybů
Author
    Vilímek, Vít
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 32, suppl.
Pages
    p. 135-140
Year
    1997
Notes
    České resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Subject group
    Český masiv
    kvartér
    morfostruktura
    neotektonika
    reliéf
Geographical name
    Amerika jižní
    Asie
    Česká republika
Keyword
    Movement
    Observation
    Quaternary
    Tectonic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012