Record details

Title
    Quaternary development of Kateřinohorská Vault relief in the Krušné hory Mountains
Statement of responsibility
    Vít Vilímek
Other titles
    Dynamic geomorphology of tectonic active zones (Variant.)
    Kvartérní vývoj reliéfu kateřinohorské klenby v Krušných horách
Author
    Vilímek, Vít
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 30, suppl.
Pages
    p. 115-137
Year
    1995
Notes
    2 obr., 4 fot., 3 tab., 2 s.bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Subject group
    krušnohorsko-durynská oblast
    kvartér Českého masivu
    morfostruktura
    neotektonika
    pleistocén
    pliocén
    podkrušnohorské pánve
    reliéf
Geographical name
    ČR-Čechy
    Krušné hory
Keyword
    Development
    Hory
    Kateřinohorská
    Krušné
    Mountains
    Quaternary
    Relief
    Vault
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 11. 2008
Import date
    8. 8. 2012