Record details

Title
    Quillworts (Isoëtes) - significant glacial relict in the Quaternary lake sediments of the Czech Republic
Other titles
    Šídlatky (Isoëtes) - významný glaciální relikt v kvartérních jezerních sedimentech v České republice
Author
    Břízová, Eva
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Palaeobotany - contributions to the evolution of plants and vegetation
Pages
    4
Notes
    Akce: 2007/06/28 ; Prague
Thesaurus term
    quillworts, Isoëtes, glacial relict, quaternary sediments, Late Glacial, Holocene, stratigraphy, Czech republic, Bohemian/Bavarian Forest, Giant Mts.
Keyword
    Czech
    Glacial
    Isoëtes
    Lake
    Quaternary
    Quillworts
    Relict
    Republic
    Sediments
    Significant
Abstract (in czech)
   Šídlatka (Isoëtes) je poduvuhodnou rostlinou na našem území (Česká republika), roste na dnech horských oligotrofních jezer. Její mikro- a makrospory (megaspory) byly nalezeny během výzkumů limnických sedimentů.
Abstract (in english)
   The quillfort (Isoëtes) is on our territory (Czech Republic) a spectacular plant growing on the bottoms of mountain oligotrophic lakes. The important discovery is an occurence of micro- and megaspores of the quillfort in the limnic sediment.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014