Record details

Title
    Quo vadis res metallica Bohemoslovaca : Budoucnost naší těžby (rud) je možná jen s informatikou
Statement of responsibility
    Ivo Sitenský
Other titles
    The future of our mining industry is only possible together with informatics
Author
    Sitenský, Ivo
Language
    česky
Source title - serial
    Rudy
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 9-10
Pages
    s. 158-159
Year
    1991
Subject group
    ekonomika surovin
    ekonomika těžby
    ložiska rud
    počítač
    programování
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    ČSFR
Keyword
    Bohemoslovaca
    Budoucnost
    Informatikou
    Jen
    Metallica
    Možná
    Quo
    Res
    Rud
    Těžby
    Vadis
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012