Record details

Title
    Rýžoviště zlata na Hubenovském potoce u obce Drevníky, jv. od Dobříše (jižní periférie zlatonosného revíru Nový Knín)
Statement of responsibility
    Dalibor Velebil
Other titles
    Gold placers on Hubenovský Brook near Drevníky village, SE of Dobříš (southern periphery of Nový Knín gold-bearing district), Czech Republic
Author
    Velebil, Dalibor
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    s. 229-231
Year
    2005
Notes
    1 obr., 7 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    báňská historie
    dajky
    granitoidy
    historie
    mineralogie topografická
    prvky ryzí
    rudy Au
    rýžování
    středočeský pluton
    zlato
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Drevníky (Příbram, Dobříš)
Keyword
    Dobříše
    Drevníky
    Hubenovském
    Jižní
    Jv
    Knín
    Nový
    Obce
    Periférie
    Potoce
    Revíru
    Rýžoviště
    Zlata
    Zlatonosného
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012