Record details

Title
    Rýdeč
Statement of responsibility
    Norbert Krutský, Jiří Adamovič
Author
    Adamovič, Jiří, 1965-
    Krutský, Norbert
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts
Pages
    s. 32-33
Notes
    1 obr.
    Bibliografie na s. 57-63
    il.
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    alkalický typ
    chemismus hornin
    důl opuštěný
    fonolit
    geologie regionální
    intruze
    kámen stavební
    nefelin
    vulkanity Českého středohoří
Geographical name
    ČR-Čechy
    Rýdeč (Ústí nad Labem, Ústí nad Labem)
Keyword
    Rýdeč
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012