Record details

Title
    REE, U, Th and K geochemistry of the mica schists (the Kohút crystalline complex, the Western Carpathians)
Statement of responsibility
    Štefan Méres, Dušan Hovorka
Author
    Hovorka, Dušan
    Méres, Štefan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Vol./nr.
    Vol. 41, no. 4
Pages
    s. 415-426
Year
    1990
Notes
    2 fot., 1 tab., 4 diag.
    Ruské resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Subject group
    analýza neutronová aktivační
    gama-spektroskopie
    geochemie
    kohútské pásmo
    Slovenské rudohoří
    svor
    vzácné zeminy
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    komplex Kohúta
Keyword
    Carpathians
    Complex
    Crystalline
    Geochemistry
    Kohút
    Mica
    REE
    Schists
    Th
    Western
Abstract (in czech)
   Autoři zjistili na základě stanovení vzácných zemin, U, Th a K, že protolitem svorů krystalinického komplexu Kohúta byly jílové sedimenty. Jejich ydrojem byla kontinentální svrchní kůra. Albitické ruly vyskytující se v asociaci se svory mely v protolitu menší podíl jílové složky a vyšší obsah křemene
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012