Record details

Title
    REE and transition element geochemistry of Cuban ophiolites
Statement of responsibility
    Vladimír Kudělásek, Vítězslav Zamarský, Zdeněk Klika, Miroslava Kudělásková, Petr Orel
Other titles
    Geochemie prvků vzácných zemin a tranzitních prvků ofiolitů Kuby
Author
    Klika, Zdeněk, 1943-
    Kudělásek, Vladimír
    Kudělásková, Miroslava
    Orel, Petr
    Zamarský, Vítězslav, 1938-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Krystalinikum
Vol./nr.
    Vol. 20
Pages
    p. 65-83
Year
    1989
Notes
    16 tab., 9 diag.
    Zkr. název ser.: Krystalinikum
Subject group
    analýza hornin
    distribuce prvků
    metamorfika
    ofiolity
    ultrabazika
    vzácné zeminy
Geographical name
    Kuba
Keyword
    Cuban
    Element
    Geochemistry
    Ophiolites
    REE
    Transition
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012