Record details

Title
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
Statement of responsibility
    Milan Fišera, Jiří Sejkora, Blanka Šreinová
Author
    Fišera, Milan, 1937-
    Sejkora, Jiří, 1968-
    Šreinová, Blanka
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 2
Pages
    s. 253-264
Year
    2008
Notes
    9 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    016
    50(091)
    549
    55
Conspectus category
    01
    55
Subject group
    bibliografie
    biografie
    historie geologie
    mineralogie
    vědy o Zemi
Geographical name
    Česko
Keyword
    Jiří
    Litochleb
    RNDr
    šedesátníkem
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 3. 2010
Import date
    8. 8. 2012