Record details

Title
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
Statement of responsibility
    Jarmila Plchová
Author
    Plchová, Jarmila
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 88
Pages
    s. 207-212
Year
    2003
Notes
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    50(091)
    55
    929
Conspectus category
    55
    929
Subject group
    bibliografie
    biografie
    boskovická brázda
    geologie důlní
    paleozoikum-svrchní
    popularizace geologie
    průzkum ložiska
    školství
    uhelný revír
    uhlí bituminózní
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Jubileum
    Lubomír
    Malý
    RNDr
    životní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012