Record details

Title
    RNDr. Václav Novák šedesátiletý
Statement of responsibility
    Václav Pavlíček
Author
    Pavlíček, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 45
Pages
    s. 179-180
Year
    2005
Notes
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Classfication no.
    50(091)
    55
Conspectus category
    01
    549
    55
    929
Subject group
    bibliografie
    biografie
    geofyzika
    geomorfologie
    historie geologie
    hydrogeologie
Geographical name
    Česko
Keyword
    Novák
    RNDr
    šedesátiletý
    Václav
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012