Record details

Title
    Račiněves-a new Middle Pleistocene interglacial in the Czech Republic
Other titles
    Račiněves - nový středněpleistocénní interglaciál v České republice
Author
    Fejfar, Oldřich
    Fridrich, Jan
    Tyráček, Jaroslav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu
Vol./nr.
    Roč. 76, č. 2
Pages
    13
Year
    2001
Thesaurus term
    Fluvial terrace, Pleistocene, Palaentology,Micromorphology of Paleosols, Palaeolithic, Stratigraphy
Keyword
    Czech
    Interglacial
    Middle
    New
    Pleistocene
    Račiněves-a
    Republic
Abstract (in czech)
   Terasové systémy, typické pro vnitřní část Českého masivu mají dostatečně dobře vypracovanou relativní stratigrafii, avšak kalibrace dat je stále otevřena debatám. Proto je každá fosiliferní lokalita nesmírně cenná. A z toho důvodu byl i výskyt interglaciální fauny v Račiněvsi podroben detailnímu multidisciplinárnímu výzkumu a datován do širšího okruhu holsteinského interglaciálu.
Abstract (in english)
   The staircase-like aggradation river terraces which contain a practically complete record of the entire Quaternary, are typical of the inner part of the Bohemian Massif. Despite of well-defined relative stratigraphy, the calibration of dates is still open to debate. Each fossiiliferous occerrence is, therefore, extremely valuable. The new Račiněves locality was studied in detail, and dated into a wider sector of the Hoslteinian interglacial.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014