Record details

Title
    Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
Author
    Bohátka, J.
    Černý, J.
    Melichar, R.
    Štorch, Petr
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Český kras
Vol./nr.
    Roč. 35, -
Pages
    s. 5-13
Year
    2009
Notes
    Jednotlivé svazky mají ISBN. ISBN svazku 35 : 978-80-903477-4-8
    Překlad názvu: Excavation of the Prague by-pass highway tunnel driven between Radotín and Lochkov - results of geological and palaeontological research
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    geology
    palaeontology
    stratigraphy
Keyword
    Geologicko-paleontologického
    Lochkovem
    Obchvatu
    Prahy
    Radotínem
    Ražba
    Silničního
    Tunelů
    Výsledky
    Výzkumu
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012