Record details

Title
    Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
Statement of responsibility
    Petr Štorch, Jan Černý, Jakub Bohátka, Rostislav Melichar
Other titles
    Excavation of the Prague by-pass highway tunnel driven between Radotín and Lochkov - results of geological and palaeontological research
Author
    Bohátka, Jakub
    Černý, Jan
    Melichar, Rostislav, 1961-
    Štorch, Petr, 1956-
Language
    česky
Source title - serial
    Český kras
Vol./nr.
    Roč. 35
Pages
    s. 5-13
Year
    2009
Notes
    3 obr., 8 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čes. Kras
Classfication no.
    55(1)
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    Barrandien
    biostratigrafie
    břidlice černá
    eventostratigrafie
    geologie regionální
    Graptoloidea
    izotopy C
    ordovik-svrchní
    pískovce
    pražská pánev
    profil geologický
    přesmyk
    sedimentologie
    silur
    stratigrafická hranice
    tunel
    uhlík organický
    zlom
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Lochkov (Praha, Česko)
    Radotín (Praha, Česko)
Keyword
    Geologicko-paleontologického
    Lochkovem
    Obchvatu
    Prahy
    Radotínem
    Ražba
    Silničního
    Tunelů
    Výsledky
    Výzkumu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 4. 2010
Import date
    8. 8. 2012