Record details

Title
    Rabdofán-(Ce) z křemenné žíly s klinochlorem z Mladecka (kulm Nízkého Jeseníku) (15-32 Opava)
Statement of responsibility
    Jiří Zimák, Václav Vávra
Other titles
    Rhabdophane(Ce) in a quartz vein with clinochlore from Mladecko (Culm of the Nízký Jeseník Upland)
Author
    Vávra, Václav
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 6
Pages
    s. 100-101
Year
    1999
Notes
    1 tab., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1998.
Subject group
    chlority
    fosforečnany
    karbon-spodní
    křemen
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    vzácné zeminy
    žíla
Geographical name
    ČR-Morava
    Mladecko (Opava)
Keyword
    15-32
    Jeseníku
    Klinochlorem
    Křemenné
    Kulm
    Mladecka
    Nízkého
    Opava
    Rabdofán-(Ce
    žíly
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012