Record details

Title
    Radioaktivita hornin ve speleoterapeutické léčebně v Císařské jeskyni (Moravský kras)
Other titles
    Rock radioactivity in the speleotherapy medical institution in the Císařská Cave (Moravian Karst)
Author
    Štelcl, Jindřich
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 7, č. 1
Pages
    4
Year
    2000
Thesaurus term
    Císařská Cave
    Devonian limestones
    gamma-spectrometry
    Moravian Karst
    natural radioactive elements
    speleotherapy
Keyword
    Císařské
    Hornin
    Jeskyni
    Kras
    Léčebně
    Moravský
    Radioaktivita
    Speleoterapeutické
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012