Record details

Title
    Radiolarian microfauna from radiolarites of the Varín part of the West Carpathian Klippen Belt
Statement of responsibility
    Ladislava Ožvoldová
Author
    Ožvoldová, Ladislava
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Vol./nr.
    Vol. 41, no. 3
Pages
    s. 295-310
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Subject group
    bradlové pásmo a přibradlová oblast
    jura
    malm
    mikrofosílie
    oxford
    popis organismu
    Radiolaria
    zóny biostratigrafické
Geographical name
    Brodno
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Belt
    Carpathian
    Klippen
    Microfauna
    Radiolarian
    Radiolarites
    Varín
    West
Abstract (in czech)
   Je prokázána přítomnost radiolariové mikrofauny, korelovatelné s biostratigrafickými zonami U.A.7 a U.A.8 a stratigraficky odpovídající horní části spodního až svrchního oxfordu. Je popsán nový druh Angulobracchia cava.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012