Record details

Title
    Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství
Statement of responsibility
    Eduard Hanslík, A. Mansfeld
Other titles
    Radionuclides and ionizing radiation in water management
Author
    Hanslík, Eduard
    Mansfeld, A.
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 4
Pages
    s. 118
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Subject group
    izotopy radioaktivní
    jaderná energetika
    konference
    kontaminace vod
    metody analytické
    průvodní jevy
    radiohydrologie
    riziko radonové
    Rn (radon - 86)
    U (uran - 92)
    životní prostředí
Geographical name
    ČSFR
Keyword
    Hospodářství
    Ionizující
    Radionuklidy
    Vodním
    Záření
Abstract (in czech)
   V září 1990 se v Harrachově konala konference o radioaktivních látkách ve vodním hospodářství. V referátech se uváděly výsledky výzkumu vlivu jaderných elektráren a provozů uranového průmyslu na životní prostředí. Diskutovaly se otázky stanovení obsahu uranu a radonu ve vodě, organické hmotě, dnových sedimentech a ovzduší. Konference potvrdila nutnost komplexního hodnocení problematiky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012