Record details

Title
    Radon v rudnickém obzoru v Podkrkonoší
Statement of responsibility
    Ivan Barnet, Josef Procházka
Other titles
    Radon in the Rudník horizon, Northern Bohemia
Author
    Barnet, Ivan, 1955-
    Procházka, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Roč. 71, č. 1
Pages
    s. 69-73
Year
    1996
Notes
    5 obr., 4 tab., 9 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    gama-spektroskopie
    interpretace dat
    perm
    podkrkonošská pánev
    radioaktivní vlastnosti hornin
    Rn (radon - 86)
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    sedimenty jílovité
Geographical name
    Čistá (Trutnov)
    ČR-Čechy
    Janovice (Trutnov)
    Lánov (Trutnov)
    Leopoldov (Trutnov)
    Nouzov (Semily)
    Rudník (Trutnov)
    Semily
    Stružinec (Semily)
    Vrchlabí (Trutnov)
Keyword
    Obzoru
    Podkrkonoší
    Radon
    Rudnickém
Abstract (in english)
   The radon survey was performed in the Permian Rudník horizon in the Northern Bohemia. The sedimentary horizon is formed preferably by claystobes enriched with organic component. Due to the sorption properties of uranium in the organic-rich sediments, the enhanced radon risk was expected in this area. The measurement confirmed local radon anomalies reaching up to 3000 kBq.m3, which are the highest values detected in the radon programme of the Czech Geological Survey
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012