Record details

Title
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
Other titles
    Radon index of bedrock and its influence on strategy of detection of radon risk dwellings in the Czech Republic
Author
    Barnet, Ivan
    Fojtíková, Ivana
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    5
Year
    2006
Thesaurus term
    radon index of bedrock,strategy,radon risk
Keyword
    České
    Geologického
    Index
    Objektů
    Podloží
    Radonový
    Republice
    Rizikových
    Strategii
    Vliv
    Vyhledávání
Abstract (in czech)
   vyhledávání rizikových objektů na základě radonového indexu podloží
Abstract (in english)
   Radon index of bedrock and its influence on strategy of detection of radon risk dwellings in the Czech Republic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014