Record details

Title
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
Statement of responsibility
    Ivan Barnet, Ivana Fojtíková
Other titles
    Radon index of bedrock and its influence on strategy of detection of radon risk dwellings in the Czech Republic
Author
    Barnet, Ivan, 1955-
    Fojtíková, Ivana
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Pages
    s. 128-132
Year
    2006
Notes
    1 obr., 4 diagr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Classfication no.
    504
    539.17
    55(1)
    912
Conspectus category
    504
    55
    912
Subject group
    Český masiv
    geologie environmentální
    geologie regionální
    mapa geologická
    mapa radiometrická
    měření radiometrické
    podloží
    radioaktivita
    radon
    rizika geologická
    riziko radonové
    systém GIS
    zakládání
    Západní Karpaty
Geographical name
    Česko
Keyword
    České
    Geologického
    Index
    Objektů
    Podloží
    Radonový
    Republice
    Rizikových
    Strategii
    Vliv
    Vyhledávání
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012