Record details

Title
    Raman spectroscopy study of interfacial transition zone in cement composite reinforced by PP/PE and basalt fibres
Author
    Kolář, František
    Kuklík, P.
    Machovič, Vladimír
    Pešková, Š.
    Procházka, P.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Roč. 3, č. 2
Pages
    s. 63-67
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Ramanova spektroskopie ITZ v cementových kompozitech vyztužených čedičovými vlákny
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    cement composite
    interfacial transition zone
    Raman spectroscopy
Keyword
    Basalt
    Cement
    Composite
    Fibres
    Interfacial
    PP/PE
    Raman
    Reinforced
    Spectroscopy
    Study
    Transition
    Zone
Abstract (in czech)
   Byly studovány strukturní změny ITZ u dvou betonových systémů, vyztužených polypropylenovými a čedičovými vlákny pomocí Ramanovy mikrospektroskopie.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012