Record details

Title
    Rare earths from uranium mineralization occurrences in the Permian of the Gemericum, the Western Carpathians
Statement of responsibility
    Igor Rojkovič, Ján Medveď, Severin Pošta, Peter Sulovský, Ernest Walzel
Author
    Medveď, Ján
    Pošta, Severin
    Rojkovič, Igor
    Sulovský, Peter
    Walzel, Ernest
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 40, no. 4
Pages
    p. 453-469
Year
    1989
Notes
    7 obr., 4 foto, 1 tab. foto, 6 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Classfication no.
    553.3/.4
Subject category
    geochemie prvků, stopových a radioaktivních prvků a vzácných zemin
    metalogeneze, mineralizace
    perm
    radioaktivní suroviny
    Slovenské rudohorie
Keyword
    Carpathians
    Earths
    Gemericum
    Mineralization
    Occurrences
    Permian
    Rare
    Uranium
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012