Record details

Title
    Raw materials for chipped artefacts in geological units of the West Carpathians in Moravia and Czech Silesia
Other titles
    Suroviny štípaných artefaktů v geologických jednotkách Západních Karpat na Moravě a v českém Slezsku