Record details

Title
    Ray tracing and inhomogeneous dynamic ray tracing for anisotropy specified in curvilinear coordinates
Author
    Iversen, E.
    Pšenčík, Ivan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geophysical Journal International
Vol./nr.
    Roč. 174, č. 1
Pages
    s. 316-330
Year
    2008
Notes
    Projekt: GA205/05/2182, GA ČR3cav_un_auth*0000924
    Projekt: GA205/08/0332, GA ČR3cav_un_auth*0240426
    Překlad názvu: Rovnice pro výpočet paprsků a dynamických veličin pro anizotropní prostředí zadané v křivočarých souřadnicích
    Rozsah: 15 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    body waves
    seismic anisotropy
    wave propagation
Keyword
    Anisotropy
    Coordinates
    Curvilinear
    Dynamic
    Inhomogeneous
    Ray
    Specified
    Tracing
Abstract (in czech)
   Rovnice pro výpočet paprsků byly nedávno specifikovány v lokálním kartézském souřadném systému, který se může spojitě měnit v modelu určeném elastickými parametry. Byl využit fakt, že anizotropie má často lokálně jednodušší formu (a je tudíž určena menším počtem elastických parametrů) a že se její orientace může měnit.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013