Record details

Title
    Rb-Sr mica geochronology of a ductile shear zone in the Orlica-Snieznik dome (West Sudetes, Poland). Referate der Vorträge und Poster, 78. Jahrestagung der deutschen Mineralogischen Gesellschaft vom 24. bis 29. September 2000 in Heidelberg
Statement of responsibility
    Ulrich Lange, Michael Bröcker, K. Mezger, Jerzy Don
Author
    Bröcker, Michael
    Don, Jerzy
    Lange, Ulrich
    Mezger, Klaus
Language
    anglicky
Source title - serial
    Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft
Vol./nr.
    No. 1
Pages
    s. 110
Year
    2000
Notes
    Zkr. název ser.: Ber. Dtsch. mineral. Gesell.
Subject group
    datování Rb/Sr
    deformace duktilní
    metamorfóza
    ochlazování
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    ortorula
    rulový dóm
    slídy
    vrásnění variské
    zóna střižná
Geographical name
    Česká republika
    Orlické hory
    Polsko - jihozápad
Keyword
    24
    29
    78
    2000
    Bis
    Deutschen
    Dome
    Ductile
    Geochronology
    Gesellschaft
    Heidelberg
    Jahrestagung
    Mica
    Mineralogischen
    Orlica-Snieznik
    Poland
    Poster
    Rb-Sr
    Referate
    September
    Shear
    Sudetes
    Vorträge
    West
    Zone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012