Record details

Title
    Rb-Sr whole-rock isochron data of granitic rocks from the Strážovské vrchy Mts.: the preliminary report
Statement of responsibility
    Ján Kráľ, Jirij Goltzman, Igor Petrík
Author
    Goltzman, Jirij
    Kráľ, Ján
    Petrík, Igor
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 38, no. 2
Pages
    p. 171-179
Year
    1987
Notes
    3 obr., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Keyword
    Data
    Granitic
    Isochron
    Mts
    Preliminary
    Rb-Sr
    Report
    Rocks
    Strážovské
    Vrchy
    Whole-rock
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 4. 2010
Import date
    8. 8. 2012