Record details

Title
    Re-Os age of non-mineralized black shale from the Kupferschiefer, Poland, and implications for metal enrichment
Other titles
    Re-Os stáří nemineralizované černé břidlice typu Kupferschiefer z Polska a implikace pro obohacení kovy
Author
    Du, A.
    Oszczepalski, S.
    Pašava, Jan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Mineralium Deposita
Vol./nr.
    Roč. 45, č. 2
Pages
    11
Year
    2010
Thesaurus term
    black shale, Kupferschiefer, Re-Os isotopes, Poland
Keyword
    Age
    Black
    Enrichment
    Implications
    Kupferschiefer
    Metal
    Non-mineralized
    Poland
    Re-Os
    Shale
Abstract (in czech)
   Regrese ze všech Re-Os dat indikuje stáří 247 ? 20 Ma, které je v chybovém intervalu předchozích Rb-Sr a K-Ar geochronologických studií. Rozptyl Re-Os dat je důsledkem změn sedimentačních podmínek (zejména přínosu terestrického materiálu do sedimentačního bazénu).
Abstract (in english)
   The regression of all Re-Os data yields an age of 247 ? 20 Ma, which is within the range of uncertainties of previous Rb-Sr and K-Ar geochronological studies. The scatter in the Re-Os data can be explained in terms of fluctuations in sedimentary conditions, i.e. restricted basin with terrestrial influence.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014