Record details

Title
    Real ray tracing in anisotropic viscoelastic media
Author
    Vavryčuk, Václav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geophysical Journal International
Vol./nr.
    Roč. 175, č. 2
Pages
    s. 617-626
Year
    2008
Notes
    Projekt: IAA300120801, GA AV ČR3cav_un_auth*0241180
    Projekt: MTKI-CT-2004-517242, EC, XE3cav_un_auth*0250446
    Překlad názvu: Trasování reálných paprsků v anizotropních viskoelastických prostředích
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    body waves
    elasticity and anelasticity
    seismic anisotropy
    seismic attenuation
    wave propagation
Keyword
    Anisotropic
    Media
    Ray
    Real
    Tracing
    Viscoelastic
Abstract (in czech)
   Jsou odvozeny rovnice trasování paprsků použitelné pro hladce nehomogenní anizotropní viskoelastická prostředí. Řešením rovnic jsou reálné paprsky oproti dříve publikovaným přístupům, které pracují s komplexními paprsky. Reálné paprsky jsou definované jako řešení Hamiltonových rovnic s Hamiltoniánem modifikovaným pro viskoelastická prostředí. Reálné paprsky odpovídají fyzikálně trajektoriím vysokofrekvenčních vln charakterizovaných reálnou stacionární fází.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013